1 czerwca 2022

Piknik edukacyjno-profilaktyczny pod hasłem „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje”

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza szkoły do udziału w pikniku edukacyjno-profilaktycznym pod hasłem „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje”. Wydarzenie będzie miało miejsce w piątek, 3 czerwca 2022, w  godzinach do 10.00 do 15.00 na parkingu tuż przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Będzie można m.in. skorzystać z badań profilaktycznych, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć się jak ważne są pasy bezpieczeństwa podczas podróży, a także przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków.

Na stoisku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach będzie można zapoznać się z programami profilaktycznymi finansowanymi przez NFZ, zapoznać się z programem profilaktyczno-treningowym „8 Tygodni do Zdrowia”, z bezpłatnym portalem DIETY.NFZ.GOV.PL, uzyskać informacje o programie Profilaktyka 40 Plus, skorzystać z wagi z profesjonalnym analizatorem medycznym, która nie tylko mierzy ciężar ciała, ale także określa jego skład i masę oraz odczytuje faktyczny, metaboliczny wiek osoby badanej, a także wyrobić kartę EKUZ – czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjno profilaktyczne, na którym będzie można nauczyć się samobadania piersi na fantomach, skorzystać z edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w cytobusie, sprawdzić swoją wagę na urządzeniu z profesjonalnym analizatorem medycznym, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki onkologicznej, w tym profilaktyki czerniaka.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach pokaże, jak prawidłowo i bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej bez używania sprzętu ratowniczego z zachowaniem przepisów sanitarnych. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach będą mierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego krwi, prowadzić poradnictwo związane z profilaktyką chorób odkleszczowych.

Tego dnia porad udzielać będą także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Można będzie przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków, używania alkoholu, zapoznać się z metodami kryminalistycznymi w laboratorium policyjnym i z najnowszymi pojazdami policyjnymi.

Szczegółowe informacje: https://www.swietokrzyskie.pro/by-wakacje-byly-bezpieczne-i-zdrowe/