26 maja 2022

Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji – debata z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Zapraszamy do obejrzenia debaty „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji”. Wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek o tworzeniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich będą rozmawiali dyrektorzy szkół i placówek, samorządowcy, naukowcy, rodzice oraz uczniowie. Debata rozpocznie się w piątek, 27 maja o godz. 10:00 i będzie transmitowana na stronie www.rp.pl. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanej pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”.

Debata o dodatkowym wsparciu w kształceniu

Dlaczego Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło pracę nad nowymi rozwiązaniami, jak je efektywnie finansować, jakie korzyści z wprowadzonych zmian odniosą uczniowie, nauczyciele i rodzice – to wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debaty „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji”. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 27 maja o godz. 10:00. Będzie można je śledzić na stronie internetowej.

W debacie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie, naukowcy oraz eksperci edukacji włączającej. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Edukacja w zasięgu ręki”.

„Edukacja w zasięgu ręki” – kampania informacyjno-promocyjna

„Edukacja w zasięgu ręki” to hasło ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie. Jest ona realizowana w następujących obszarach tematycznych:

  • edukacja włączająca (EW),
  • Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK),
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE).

W ramach kampanii została przygotowana internetowa https://edukacjawzasiegureki.pl/, na której publikowane są materiały merytoryczne związane z tematem kampanii. Informacje o edukacji włączającej, kształceniu zawodowym i uczeniu się przez całe życie będzie można również znaleźć w prasie codziennej, dodatkach tematycznych i innych publikacjach. W ramach kampanii zaplanowano również emisję spotów radiowych, organizację konferencji i wydarzeń o charakterze merytorycznym.

Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.