24 maja 2022

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XV edycję programu stypendialnego dla laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu.

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział, wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2022 r. na poznańskiej uczelni.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2022 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 mogą składać laureaci i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna,
 • Biologiczna,
 • Chemiczna,
 • Filozoficzna,
 • Fizyczna,
 • Geograficzna,
 • Historyczna,
 • Informatyczna,
 • Języka Angielskiego,
 • Języka Białoruskiego,
 • Języka Francuskiego,
 • Języka Łacińskiego,
 • Języka Niemieckiego,
 • Języka Rosyjskiego,
 • Literatury i Języka Polskiego,
 • „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • Matematyczna,
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są jeden rok akademicki – od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł „Stypendysty Miasta Poznania”. Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorkami i ambasadorami marki „Akademicki Poznań”.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie www.poznan.pl/studia

Bezpośredni link do strony programu stypendialnego: https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html