18 maja 2022

Międzynarodowy kongres „Klimatyczna Regeneracja Miast”

Data i miejsce: 7-8 czerwca 2022, EC1 Łódź Miasto Kultury – ul. Targowa 1/3 (stacjonarnie i online)

II Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych.

Regeneracja sama w sobie polega na odkryciu przydatności każdego potencjalnego składnika produkcji w nowych warunkach i jego stosowności w cyklu produkcji i rozwoju. Jest to proces, w którym wyłania się nowa „gramatyka” gospodarowania, przez co zmierza ona w kierunku rozwoju nowej trajektorii. Połączenie pojęcia regeneracji miast z adaptacją do zmian klimatu nadaje nowy obraz, wskazując na konieczność całościowego spojrzenia na procesy rozwoju miast w długoterminowej perspektywie trwania w nowych i zaskakujących warunkach i wyzwaniach – nie tylko klimatycznych, a także powiązanych ze zmianami klimatu lokalnych skutków zglobalizowanych zjawisk demograficznych.

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Szczegółowe informacje: https://www.regeneracjamiast.pl/