26 maja 2022

„Projekty Erasmus+ w praktyce” – szkolenie stacjonarne – Regionalny Punkt Informacyjny

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana w związku ze szkoleniem „Projekty Eramus+ w praktyce” – odbędzie się ono tylko w formie stacjonarnej w dniu 2 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach, aleja Legionów 4, 25-035 Kielce.

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy ze Zespołem Szkół nr 3 w Kielcach oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (SODMiDN) zapraszają na szkolenie „Projekty Erasmus+ w praktyce”, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 2 czerwca 2022 r. w godzinach 9:30-13:00 w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach. Szkolenie jest realizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny w Kielcach.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zaobserwowania „na żywo” odbywającej się wymiany w ramach projektu „2Smart2Start” Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Kielcach. W czasie spotkania zostaną poprowadzone dwie prelekcje informacyjne przeze ekspertów z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy zapoznają Państwa z najnowszymi wytycznymi odnośnie realizacji projektów. Szkoły realizujące projekty zaprosimy do zaprezentowania swoich działań innym placówkom, ale też do zachęcenia i zainspirowania szkół, które dopiero rozważają uczestnictwo w projektach międzynarodowych. Będą Państwo mieli możliwość kontaktu z partnerami projektowymi z Turcji i Islandii – stacjonarnie oraz z Finlandii i Rumunii on-line.

Rejestracja uczestników na spotkanie trwa do 31 maja 2022 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub delegowany przez dyrektora nauczyciel.

LINK DO REJESTRACJI

Osoba kontaktowa w sprawach szkolenia: Piotr Zimoch – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41-3421536, e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl