13 maja 2022

Nabór do kolejnej edycji programu „Edukacja przez brydża w szkole – upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży”

Polski Związek Brydża Sportowego ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu „Edukacja przez brydża w szkole – upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży” dofinansowywanego w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanego przez Ministerstwo Sportu.

Ogólnopolski Program „Edukacja przez brydża w szkole” jest realizowany przez PZBS. Ma zasięg ogólnopolski i jest kierowany do szkół podstawowych wszystkich województw.

Sposób rekrutacji uzależniony będzie od liczby szkół podstawowych, które zgłoszą się do programu. W przypadku większej ilości niż liczba szkół, które będzie można objąć programem, kryteria wyboru stanowić będą:

  • przewidywana liczba uczestników;
  • lokalizacja ośrodków – pierwszeństwo szkół w małych miejscowościach z odpowiednią infrastrukturą;
  • stopień zaangażowania szkoły w projekt.

Pierwszeństwo w naborze będą miały szkoły, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole” w latach 2018 i 2019 i 2021

Celem zadania jest nauka brydża w szkołach, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole” w latach 2018 i 2019 i 2021 oraz wprowadzenie nauki brydża do kolejnych szkół podstawowych w całym kraju (łącznie 40-60 szkół) oraz wyselekcjonowanie spośród uczestników uczniów utalentowanych, których obejmiemy dalszym szkoleniem w klubach i sekcjach brydżowych.

Cele szczegółowe:

  • Opanowanie podstawowych elementów brydża – ekonomia brania lew, podstawy zapisu brydżowego oraz podstaw bilansu brydżowego.
  • Przygotowanie uczestników do rywalizacji z rówieśnikami podczas zawodów brydżowych różnych szczebli.
  • Stworzenie minimum jednego teamu, który będzie reprezentował dany ośrodek w ogólnopolskim turnieju zamykającym program „Edukacja przez brydża w szkole”
  • Wyselekcjonowanie grupy 60-80 najlepszych uczniów do dalszego programu intensywnego szkolenia.
  • Wdrożenie zasad „fair play”

Wnioski mogą składać licencjonowani Instruktorzy PZBS z opłaconą aktualną składką członkowską. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie umowy ze Szkołą Podstawową, w której program będzie realizowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 maja 2022 r. na podstawie uzupełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego na adres e-mail: tomasz.kierepka@pzbs.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Głównym Koordynatorem PZBS programu SWD Tomaszem Kierepką – adres email: tomasz.kierepka@pzbs.pl, tel. +48 501 308 999

Załączniki

wzór wniosku dla organizatorów zajęć
Data: 2022-05-13, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB