12 maja 2022

IPN w Kielcach przekazał przewodniki po historii Polski w języku ukraińskim

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach przekazała Kuratorium Oświaty w Kielcach 500 podręczników do nauki historii Polski, wydanych w języku ukraińskim. Wydawnictwa będą rozdysponowane wśród uczniów narodowości ukraińskiej, którzy znaleźli schronienie w województwie świętokrzyskim.

Przewodnik po historii Polski, wydany w języku ukraińskim, to napisana przystępnym językiem publikacja opisująca historię Polski od zarania dziejów po czasy nam współczesne. Mieści ponad 150 ilustracji i 20 map. Teksty podkreślają wspólną historię narodów – polskiego i ukraińskiego.

Wersję internetową podręcznika można bezpłatnie pobrać na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ipn/163519,9662016.html

Fot. Katarzyna Polit