11 maja 2022

Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik wziął udział w Gali podsumowującej I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII, która odbyła się 6 maja 2022 r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Celem głównym konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

W ogólnopolskim finale wysłuchano przemówień wygłoszonych przez 24 uczniów z 11 województw, w tym Aleksandry Łaty – uczennicy klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody.

Podczas finałowej Gali Konkursu obecnych było wielu znamienitych Gości, m.in. Minister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, prof. KUL, prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, a także kuratorzy oświaty z trzynastu województw.

Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Kuratoriami Oświaty z całej Polski, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.