29 kwietnia 2022

Wystawa stała „Zawołani po imieniu”

Wystawa prezentuje sylwetki Polaków, którzy w czasie niemieckiej okupacji za pomoc Żydom zapłacili życiem własnym i swoich najbliższych. Osią narracji historie ofiar wymawiane ich imiona i nazwiska, przywoływane wspomnienia rodzinne. Przytaczane przykłady pomagają zrozumieć realia Holocaustu w okupowanej Polsce. Pozwalają też dostrzec to, co często umyka w dyskursie historycznym dalsze losy rodzin,  które przez dekady w osamotnieniu i poczuciu krzywdy dźwigały brzemię tragedii. Wystawa łączy ambitną formę
graficzną z interesującą i wzruszającą treścią. Opowieść o indywidualnym doświadczeniu niesie uniwersalne przesłanie o wartościach, które wyznaczają miarę człowieczeństwa.

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rezerwacji e-mail. Grupa zwiedzających może liczyć max. 20 osób.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych odbywają się bezpłatnie w każdy wtorek i trwają 1,5 godziny. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja e-mail (zob. kontakt). Grupa uczestników może liczyć max. 30 osób.

Szczegółowe informacje: https://instytutpileckiego.pl/pl/zawolani-po-imieniu/wystawa