27 kwietnia 2022

System Informacji Oświatowej – zasady udostępniania danych

System Informacji Oświatowej

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 868) Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina o zasadach udostępnienia danych z bazy systemu informacji oświatowej.

Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach:

1. Centrum Informatycznego Edukacji

2. Portalu Otwarte Dane (serwis prowadzony przez KPRM; należy wybrać dostawcę danych: Ministerstwo Edukacji i Nauki)

3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo)

Indywidualne raporty na zamówienie – bezpłatnie

Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

Raporty indywidualne na zamówienie innych podmiotów – odpłatne

Podstawą zróżnicowania opłaty jest pracochłonność oraz stopień skomplikowania zależny od zakresu udostępnianych danych, złożoności zamówienia oraz wymagań technicznych niezbędnych do jego realizacji.

Szczegółowe informacje na ten temat opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w załączeniu.

Załączniki

Zasady udostępniania danych z bazy danych z Systemu Informacji Oświatowej
Data: 2024-01-26, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB