27 kwietnia 2022

Lokalne organizacje mają szansę na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci – wystartował program grantowy Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie wakacyjnych projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W ramach Programu, w 2021 roku, pomoc w realizacji swoich projektów otrzymały 53 organizacje non-profit. W tym roku pula gratów to 500 000 złotych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów, dzięki którym dzieci i młodzież z Polski i z Ukrainy aktywnie i atrakcyjnie spędzą czas wakacji. Nabór zgłoszeń do 2. edycji programu trwa do 6 maja.

Do Programu Wakacyjna AktywAKCJA mogą przystąpić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo doceniane będą inicjatywy realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Zwycięskie projekty otrzymają wsparcie dla organizacji w wysokości do 5000 zł. Aby przystąpić do programu należy wypełnić wniosek o grant dostępny na stronie Programu. Dodatkowo punktowane będą inicjatywy zawierające walor edukacyjny, sportowy czy rekreacyjny oraz elementy integracji młodzieży szkolnej z Polski i dzieci uchodźców z Ukrainy.

Więcej informacji na temat Programu grantowego znajduje się na stronie Fundacji PFR: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html