8 listopada 2023

System SIOEO (sioeo.ksdo.gov.pl) to nie system SIO (sio.gov.pl)

System Informacji Oświatowej

Uprzejmie informujemy, że System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (w skrócie SIOEO) nie jest tożsamy z Systemem Informacji Oświatowej (w skrócie SIO).

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO) prosimy kontaktować się z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi.