20 października 2009

Harmonogram wręczania dyplomów Stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznanych na rok szkolny 2009/2010 w województwie świętokrzyskim