26 kwietnia 2022

Zaproszenie na imprezę integracyjną „Wszyscy do Jednej Bramki”

Panie, Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Ostatnie wydarzenia na świecie sprawiły, że wiele ukraińskich dzieci musiało opuścić swoją ojczyznę, dom oraz znajome miejsca. Jest to niezwykle trudne dla kilkulatka.  Aby przywrócić dzieciom odrobinę radości, Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego zapraszają wszystkie dzieci wraz z opiekunami na imprezę integracyjną „Wszyscy do Jednej Bramki”, która odbędzie się 31 maja 2022 r. na Stadionie Miejskim w Kielcach – Suzuki Arena, ulica Księdza Piotra Ściegiennego 8, 25-033 Kielce, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Głównym celem przedsięwzięcia będą zabawy integracyjne dla dzieci, które są niezwykle potrzebne, ponieważ umożliwiają im jak najlepszą adaptację oraz rozpoczęcie wspólnej zabawy z rówieśnikami, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa.

W czasie wspólnej zabawy policjanci, strażacy i żołnierze będą praktycznie uczyć jak bezpiecznie zachować się, zaprezentują też specjalistyczny sprzęt. Dzieci będą miały możliwość oglądania wozów pożarniczych, policyjnych, wojskowych. Ponadto dzieci będą miały zapewnione inne ciekawe atrakcje w postaci m.in. dmuchańców, waty cukrowej. Zostanie również rozegrany mecz okazjonalny młodzików pomiędzy drużynami Korona Kielce U-16 oraz ukraińskim klubem piłkarskim – Metalist Charków.

W związku z faktem, iż udział w uroczystości jest wyjazdem pozaszkolnym, prosimy o zadbanie, by każdy z rodziców wyraził zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w niniejszym przedsięwzięciu (oświadczenie rodzica – pozostaje w szkole). Ponadto prosimy wychowawców/opiekunów grup, aby zadbali, by dzieci posiadały element identyfikujący je ze swoją grupą np. chusta, szarfa itp. (najlepiej w barwach flagi ukraińskiej).

Prosimy Państwa Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Dyrektorów o zapewnienie dzieciom bezpiecznego dowozu.

Działania logistyczne wymagają, aby Państwo byli uprzejmi w terminie: do 20 maja 2022 r. do godz. 12.00 wypełnić poniższy  formularz zgłoszeniowy.

Do pobrania: Oświadczenie rodzica

Podkreślam, że liczba miejsc jest ograniczona.

Osobą uprawnioną do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości jest Łukasz Maj – starszy wizytator 41 342 16 43.                                                                             

Uprzejmie zapraszam również Państwa na ww. uroczystość. Za współdziałanie w realizacji zadania – dziękuję.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik