22 kwietnia 2022

Nabór do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania Samorządu Województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji. Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Rekrutacja potrwa od 14 kwietnia do 16 maja 2022 r. Na młodzieżowych radnych czeka 30 miejsc.

Szczegółowe informacje: https://www.swietokrzyskie.pro/przewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-oglasza-nabor-do-iii-kadencji-mlodziezowego-sejmiku-i-zacheca-mlodych-ludzi-do-zglaszania-swoich-kandydatur/