19 kwietnia 2022

Poradnik dla edukatorów wydany w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ pt. „EDU+”

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian w latach 2019-2022 było koordynatorem  międzynarodowego projektu finansowanego z programu Erasmus + pt. „EDU+”.

Partnerami w projekcie były dwie organizacje: Asociacion Cultural Gandalf z Hiszpanii oraz Ljudska Univerrza Tržič ze Słowenii.

Stowarzyszenie współpracowało z nauczycielami Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, którzy na co dzień  pracują ze słuchaczami niewidomymi lub z dysfunkcją wzroku.

Projekt był przeznaczony dla osób dorosłych – edukatorów w tym nauczycieli, wychowawców, pracowników i wolontariuszy.

Działania polegały na wspólnym przygotowaniu propozycji zajęć dla osób dorosłych o niskim poziomie podstawowych umiejętności i edukacji, co może wpływać zarówno na życie zawodowe jak i społeczne tych osób.

Trzy organizacje podjęły ze sobą współpracę, dzieląc się pomysłami i doświadczeniami w tym zakresie.
Wspólnie wypracowano model wsparcia, a w rezultacie utworzono zestaw pomocy dydaktycznych, przeznaczonych dla nauczycieli osób dorosłych, którym osiągnięcie określonych umiejętności umożliwi przede wszystkim aktywizowanie na rynku pracy.

Efekty projektu pomogą tak prowadzić zajęcia, aby osoby dorosłe o niskich umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, w zależności od ich indywidualnych potrzeb:

  • osiągały minimalny poziom umiejętności czytania i pisania oraz rozumowania matematycznego w tym liczenia lub
  • osiągały szerszy zestaw umiejętności odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Projekt ma wymiar lokalny, krajowy i europejski a końcowymi odbiorcami będą również słuchacze z mniejszymi szansami społecznymi, czy niepełnosprawni.

Przewodnik  – główny rezultat projektu jest możliwy do darmowego pobrania pod adresem: https://epale.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Poradnik%20PL_0.pdf