14 kwietnia 2022

Ogólnopolska konferencja online „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce”

W ramach konferencji przedstawione zostaną m.in. aktualne wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej prowadzonych w szkołach (marzec-kwiecień 2022). Przedstawione też będą konkretne narzędzia dostosowane do potrzeb pracy wychowawczej w szkołach w obecnym czasie.

Termin konferencji: 26.04.2022, godz. 10:00-11:45

Konferencja realizowana jest przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z MEiN w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki.

Link do transmisji: https://youtu.be/9cg8vguAfxo

PROGRAM

  • 9:45 – 10:00 Logowanie uczestników
  • 10:00 – Wprowadzenie w temat konferencji przez przedstawicieli MEiN i IPZIN – zastępca dyrektora DWEW p. Wawrzyniec Kowalski, MEiN / Szymon Grzelak, prezes IPZIN
  • 10:15 – Doświadczenia szkół Lubelszczyzny i Śląska w radzeniu sobie z wyzwaniami wychowawczymi w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce – Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk oraz Śląski Kurator Oświaty, Pani Urszula Bauer.
  • 10:45 – Wybrane wyniki najnowszych badań w szkołach realizujących „Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę”. Wnioski dla działań wychowawczych i profilaktycznych. – Szymon Grzelak/Dorota Żyro, IPZIN
  • 11:05 – Propozycje konkretnych rozwiązań praktycznych dostosowanych do aktualnej sytuacji i dostępnych w ramach projektu „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę”. – Szymon Grzelak/Dorota Żyro, IPZIN
  • 11:30 – Jak szkoły mogą skorzystać z nieodpłatnej oferty przygotowanej przez IPZIN:  informacje praktyczne i organizacyjne – Agata Balcerzak, IPZIN.
  • 11:45 – Zakończenie konferencji