14 kwietnia 2022

III edycja kursu e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza przedszkola, szkoły i placówki do udziału w III edycji kursu e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie,
  • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.

 Rekrutacja uczestników odbywa się do dnia 5 maja 2022 r.

Termin szkolenia: 11 kwietnia –  11 maja  2022 r.

 Szczegółowe informacje wraz z możliwością zgłoszenia się na kurs dostępne są na stronie ORE pod adresem: https://szkolenia.ore.edu.pl/

W samokształceniowym kursie mogą uczestniczyć dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie brali udziału w I i II edycji szkolenia.

Udział w kursie jest bezpłatny.

 

Podstawą opracowania kursu jest publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, ORE Warszawa, 2019 –  dostępna na stronie ORE.

Załączniki

Sylabus kursu
Data: 2022-04-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 694 KB