14 kwietnia 2022

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Pracownicy
szkół i placówek oświatowych
Rodzice i Uczniowie
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

 

On zmartwychwstał.
On żyje.
On pokonał śmierć.
Miłosierdzie zmartwychwstało.
On mówił do nas: „…byłem głodny, a daliście mi jeść,
byłem spragniony, a daliście mi pić”.

Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa,
powstali także ludzie dający pić, jeść, przygarniający człowieka.
To wszystko ożyło, bo Chrystus zmartwychwstał.
Życzymy sobie nawzajem, by obudziła
się w nas chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,
który jest naszym bliźnim.

Niech fakt pustego grobu
ożywi w nas nadzieję na lepsze jutro.
Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami.
Bądźmy dla siebie dobrymi jak chleb powszedni.
Idźmy do innych i głośmy Ewangelię płynącą z pustego grobu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka