12 kwietnia 2022

„Zachować pamięć 2022” stacjonarnie, online lub hybrydowo – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

„Zachować pamięć” to program Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży (PNWM) wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego dotyczących trudnej przeszłość relacji polsko-niemieckich. Ta tematyka jest często poruszana podczas polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży.

Projekty realizowane w tym obszarze stanowią ważny element pracy programowej PNWM. Dlatego PNWM oferuje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech.

Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocześnie punkt wyjścia do pogłębionych rozważań na temat problemów występujących we współczesnym świecie, takich jak łamanie praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Podczas wspólnych warsztatów młodzież zastanawia się nad ich przyczynami, skutkami oraz możliwościami zapobiegania lub reagowania na te zjawiska. W ten sposób PNWM wspiera wśród uczestników projektów rozwój osobistej odpowiedzialności i dojrzałości obywatelskiej.

Więcej informacji nt. programu „Zachować pamięć”: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/