12 kwietnia 2022

Wprowadzone 12 kwietnia 2022 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski:

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – dodanie paragrafu 471 do grupy paragrafów 1400, 1401, 1402, 1403