8 kwietnia 2022

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Kielcach

Konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół podstawowych w Kielcach:

 1. Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11, ul. Jasna 20/22,
 2. Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17,
 3. Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105,
 4. Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Gagarina 3,
 5. Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68,
 6. Szkoły Podstawowej nr 25, ul. Jurajska 7,
 7. Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Krzemionkowa 1,
 8. Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
 9. Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25,
 10. Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych, ul. Szkolna 29,
 11. Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Krzyżanowskiej 8.

Załączniki