8 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w 2022 roku

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Organy prowadzące szkoły i placówki

Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji, zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku.

Informacja powinna zawierać następujące dane:
liczbę nauczycieli, którzy planują złożenie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w rozbiciu:
a) od 1 stycznia do 31 sierpnia br.,
b) od 1 września do 31 grudnia br.

Powyższe dane powinny być zgodne z Systemem Informacji Oświatowej.

Informację proszę kierować na adres:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
email: kurator@kuratorium.kielce.pl
w terminie do 29 kwietnia 2022 r.