8 kwietnia 2022

Projekt edukacyjny Ministra Obrony Narodowej „Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie”

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie jest projektem edukacyjnym  Ministra Obrony Narodowej skierowanym do zdolnej młodzieży z całej Polski.

Szkoła kształci w klasach 16-osobowych. W kadrze nauczycielskiej są wykładowcy wyższych warszawskich uczelni, w tym również wykładowcy WAT-u. Uczniowie korzystają z laboratoriów i obiektów sportowych tak jak studenci na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Dodatkowo uczniowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, opiekę medyczną, pełne umundurowanie oraz sprzęt komputerowy.

Najlepsi uczniowie mogą liczyć na szkolne stypendia naukowe oraz specjalne finansowe Nagrody Ministra Obrony Narodowej I II i III stopnia za udział w olimpiadach i konkursach.

Więcej informacji na stronie naszej szkoły https://woli.wat.edu.pl/