7 kwietnia 2022

Relacja z Giełdy Liceów Ogólnokształcących 31.03-01.04.2022 r.

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego „Technik” w Kielcach odbyła się Giełda Liceów Ogólnokształcących. Podjęte przedsięwzięcie to działanie wynikające z wdrażanego Systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie świętokrzyskim, którego opracowanie stanowi odpowiedź na wzrastającą świadomość potrzeby instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej pomocy uczniom w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty włączając się aktywnie w efektywne doradztwo zawodowe, zapewnił wsparcie młodzieży w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Świadectwem zainteresowania zorganizowaną giełdą była liczba 1600 uczniów klas ósmych szkół podstawowych uczestniczących w wydarzeniu oraz zaprezentowana oferta edukacyjna przez społeczność szkolną publicznych liceów ogólnokształcących z Kielc.

Otuliną dla prezentowanych szkół były szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach oraz doradców metodycznych z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Uczniowie klas ósmych  z zaangażowaniem uczestniczyli w zorganizowanych dla nich formach wsparcia dotyczących aktualnych trendów na rynku pracy, korzystali z możliwości indywidualnego badania predyspozycji zawodowych.

Giełdę Liceów Ogólnokształcących oficjalnie otworzył Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pan Zbigniew Wojciechowski. Pani Ilona Celicka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego „Technik” w Kielcach — jako gospodarz wydarzenia — zapewniła przestrzeń umożliwiającą prezentację „stoisk”  szkół.

Nadto na zorganizowaną giełdę przybyli zaproszeni goście Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Pan Marcin Chłodnicki oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Kielcach – Pan Piotr Łojek.

Bez wątpienia wybór szkoły ponadpodstawowej to ważna decyzja młodego człowieka co zostało uwypuklone w licznych wypowiedziach przybyłych gości, uczestników: dyrektorów, nauczycieli, uczniów, a zatem organizacja takich inicjatyw, zdaniem  osób biorących udział w wydarzeniu, winna być kontynuowana w kolejnych latach.

Tematyka spotkań ujmowała zakresy tematyczne odnoszące się do wsparcia ucznia w określeniu dalszej ścieżki kształcenia:

  • Profil klasy w liceum, a zainteresowania, predyspozycje i późniejsze możliwości kształcenia i rozwoju — Pan Bartosz Prońko doradca metodyczny z doradztwa zawodowego — Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
  • Od marzeń do kariery — wybierz szkołę przyszłości — Pani Małgorzata Wirecka-Zemsta, Pani Katarzyna Łazarska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
  • Diagnoza predyspozycji zawodowych – Pan Andrzej Siwoń doradca zawodowy z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach
  • Warsztaty indywidualne i grupowe dotyczące orientacji zawodowej – Pani Agnieszka Jachym Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Kielcach.

Giełda Liceów Ogólnokształcących została objęta patronatem medialnym:

Medialne echa wydarzenia: