7 kwietnia 2022

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – marzec 2022 r.

W marcu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 10 kontroli planowych.

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w zawodach branży opieki zdrowotnej 4
2. Zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych 6

 

W marcu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 41 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 szkoła podstawowa – 1

placówka oświatowa – 2

2. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 2 szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 31

 

przedszkole – 8

szkoła podstawowa – 16

szkoła ponadpodstawowa – 5

placówka oświatowa – 2

4. Inne – 6, w tym:

organizacja kształcenia specjalnego uczniów,

– organizacja pracy szkoły/placówki,

rekontrola (sposób realizacji wydanych zaleceń).

szkoła podstawowa – 3

placówka oświatowa – 3

 

 

 Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

 Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodzice
4
  • innych podmiotów
31
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 6