4 kwietnia 2022

Konkurs fotograficzny „Przyroda Ojczysta” 2021/2022

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby dorosłe

Prace należy nadsyłać na adres: foto@orl.katowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje: https://katowice.pzlow.pl/konkurs-fotograficzny/