Uczniowie:

 • Wyświetlanie w nauce informacji o przypisaniu do oddziału przygotowawczego
 • Zmiana wyświetlania niespójności „Brak przypisania w nauce” dla oddziałów przygotowawczych
 • Dla uczniów z krajem pochodzenia „Ukraina – uchodźca” i datą przypisania późniejszą niż 23.02.2022 r.:
  • możliwość rejestracji dowożenia bez orzeczenia/opinii
  • możliwość przypisania do oddziałów specjalnych, RW, IPET bez orzeczenia oraz do oddziałów WWR bez opinii
  • zablokowanie możliwości rejestracji spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego poprzez „nauczanie domowe”

Dane zbiorcze:

 • Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciel – dodanie możliwości rejestracji danych wg stanu na 30 września poprzez skopiowanie danych wg stanu na 31 maja danego roku kalendarzowego.
 • Wydatki – dodanie rozdziału 80107 oraz paragrafów 479 i 480