30 marca 2022

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021

W dniu dzisiejszym, 30 marca 2022 r. Pan Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski wraz z Panem Kazimierzem Mądzikiem – Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty uroczyście wręczyli dyplomy za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

Spośród 52 kandydatów do stypendium ministra właściwego ds. oświaty 13 uczniom i absolwentom szkół z województwa świętokrzyskiego Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium.

Stypendyści uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. Czyżewska Wiktoria – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich – m.in. zdobywczyni pierwszych miejsc na szczeblu sportowym europejskim i krajowym amatorskiej ligi MMA.
 2. Hudobski Michał – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie m.in. laureat Olimpiady Statystycznej, uczestnik spotkań młodzieżowych w ramach Naukowego Koła Matematycznego Politechniki Świętokrzyskiej, uczestnik Olimpiad fizycznych i matematycznych.
 3. Janus Kacper – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach – m.in. laureat m.in. Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.
 4. Kuc Piotr – uczeń I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach – m.in. zdobywca pierwszych miejsc na szczeblu europejskim i krajowym Olimpiad Matematycznych, realizujący indywidualny tok nauczania z matematyki i informatyki, współautor artykułu naukowego „Biodegradacja HDPE z wykorzystaniem przewodu pokarmowego Red Hybryd of California(Eisenia Fetida) pod osłoną drilodefensyn, czasopismo Acta Juvenum,
  vo l.5.2020”.
 5. Kunat Łukasz – absolwent Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu – m.in. finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości, laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Wynalazca 2021” za pracę pt. „Widzisz – reagujesz – żyjesz”, złoty medalista Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTRAG.
 6. Lech Mikołaj – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu – m.in. finalista szczebla centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości, laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Młody
  Wynalazca 2021” na pracę pt. „Bezpieczny przejazd kolejowy”, złoty medalista Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTRAG.
 7. Łodkowski Patryk – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu – m.in. laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości, laureat pierwszego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Wynalazca 2021” na pracę pt. „Bezpieczny przejazd kolejowy”.
 8. Mijas Aleksander – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach – laureat XLVII Olimpiady Geograficznej.
 9. Pałys Karolina – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach – laureatka 50 Olimpiady Biologicznej, realizowała indywidualny tok nauczania z biologii.
 10. Sieczka Wiktoria – uczennica Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej – zdobywczyni pierwszych miejsc w Mistrzostwach Sportowych w Polsce w Trójboju Siłowym.
 11. Staniszewski Wiktor – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – m.in.złoty medalista Mistrzostw Polski Juniorów w piłce wodnej, kapitan Kadry Polski, zdobywca II miejsca oraz awans do finału Mistrzostw Europy.
 12. Walesic Maksymilian – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – m.in. złoty medalista Mistrzostw Polski Juniorów w piłce wodnej, zdobywca pucharów i nagród w zawodach sportowych w piłce wodnej.
 13. Wójcik Nela – uczennica Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – osiągnięcia na szczeblu krajowym i europejskim m.in. srebrna medalistka w kategorii Fitness Artystyczny Open, brązowa medalistka w kategorii juniorek w fitness artystycznym IFBB European Championships w Hiszpanii.