29 marca 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty – Zespół Szkół nr 1 w Opatowie

W dniu 25 marca 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.

W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, Pan Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Pani Teresa Gajewska – starsza Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie, członkowie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, dyrektorzy i nauczyciele z opatowskich placówek oświatowych oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianej problematyce prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych.

Zebranych powitała Pani Magdalena Gdowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie oraz Pan Robert Filipczak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik wyraził zadowolenie z tego, że coraz więcej absolwentów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim kontynuuje naukę w szkołach zawodowych. Zwrócił także uwagę na zacieśnianie współpracy szkół zawodowych z technicznymi uczelniami wyższymi.

Starosta Opatowski– Pan Tomasz Staniek podkreślił duże znaczenie prowadzenia doradztwa zawodowego od najwcześniejszych etapów edukacyjnych. Wyraził również zadowolenie z bardzo dobrej współpracy z dyrektorem szkoły oraz prowadzonego wspólnie procesu wzbogacania wyposażenia i doskonalenia bazy placówki.

Następnie Pani Magdalena Gdowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie przedstawiła kierowaną przez siebie placówkę. Jej wystąpienie zobrazowane było starannie przygotowaną, stosowną prezentacją multimedialną. Dobre praktyki w zakresie realizowanego przez szkołę doradztwa zawodowego zaprezentował Pan Tomasz Sewera – kierownik szkolenia praktycznego w placówce.

Pani Aneta Drypa – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na powołanie w województwie świętokrzyskim Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, stworzenie sieci współpracy oraz opracowanie „Systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie świętokrzyskim” ujmującego „Świętokrzyskie Kalendarium” działań stanowiące inspirację dla nauczycieli do pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Kolejni prelegenci: Pani Marta Popek – dyrektor Przedszkola Publicznego w Opatowie i Pani Anna Przygoda – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie przedstawili działania z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Opatowie.

Pani Joanna Kula – doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie, koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w powiecie opatowskim oraz doradca metodyczny podkreśliła rolę i znaczenie wzajemnej współpracy placówek oświatowych w obszarze doradztwa zawodowego.

Z kolei Pan Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach omówił sprawę prowadzenia egzaminów zawodowych przed komisjami izb rzemieślniczych w 2022 roku. Bardzo dobrą opinię w zakresie współpracy lokalnych przedsiębiorców ze szkołą wyraziła Pani Teresa Gajewska – starsza Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie.

W podsumowaniu spotkania odbyło się zwiedzanie zmodernizowanych w ostatnim czasie warsztatów szkolnych.

Na zakończenie interesującego i bardzo dobrze zorganizowanego spotkania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty wszystkich jego uczestników oraz zaproszonych gości podjęto uroczystym obiadem przygotowanym i podanym przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.