29 marca 2022

Konferencja online „Włączamy aktywność społeczną i obywatelską w szkole”

Stowarzyszenie CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Konferencji online pt. „Włączamy aktywność społeczną i obywatelską w szkole”.

Wydarzenie odbędzie się 31.03.2022 r. w godzinach 9:00-15:00 na platformie Clickmeeting.

Konferencja będzie podzielona na trzy panele:
Panel I: Wsparcie psychologiczne i edukacyjne społeczności szkolnej w obliczu wojny w Ukrainie.
Panel II: Aktywność społeczna i wolontariacka na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
Panel III: W stronę aktywizacji obywatelskiej młodych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://creo.clickmeeting.com/konferencja-wlaczamy-aktywnosc-spoleczna-i-obywatelska-w-szkole/register?fbclid= IwAR2If4BbGX2Hip4EzI22byNRtvWv7G3cJT3OQ3FJnDiavJ4w2alZhClR9w.