29 marca 2022

Wojna w Ukrainie: dalsze wytyczne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

pioNarodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przedstawia kolejne rozwiązania, które mają na celu ułatwienie integracji ukraińskich uczestników w działaniach w ramach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W związku z prowadzoną wojną Rosji w Ukrainie Komisja Europejska będzie wspierać udział ukraińskich studentów, młodzież, nauczycieli i edukatorów poprzez programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Mają one długoletnią tradycję propagowania zrozumienia i solidarności między ludźmi ze wszystkich krajów i ze wszystkich środowisk – zasad, które bardziej niż kiedykolwiek wcześniej należy zachować i dalej umacniać.

W komunikatach  Narodowej Agencji z dnia 28 marca 2022 r. (https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/02/28/ouy0ke/komunikat-w-sprawie-ukrainy-28022022.pdf) oraz 3 marca 2022 r. (https://www.frse.org.pl/aktualnosci/sytuacja-w-ukrainie-komunikat-narodowej-agencji-programu-erasmus-i-europejskiego-korpusu-solidarno) wskazano już pewne reguły i wytyczne, które mają pomóc w najpilniejszych kwestiach.

W najnowszym komunikacie z 24 marca 2022 r. przedstawione są dalsze rozwiązania w ramach obu programów:

 1. Wzmocnienie komunikacji na temat istniejących możliwości:
 • Mobilizacja w ramach trwających projektów: Erasmus+ (Akcja 1, Akcja 2) i Europejski Korpus Solidarności.
 • Kolejne rundy konkursowe w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności: projekty koncentrujące się na aspektach związanych z wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami.
 1. Nadzwyczajne rozwiązania dotyczące zasad programu:
 • Projekty Erasmus+ Akcja 1:
  • Otwarcie programów mobilności KA1 w ramach programu Erasmus+ wyjątkowo dla przyjeżdżających uczestników z Ukrainy w dziedzinie kształcenia i szkolenia; w sektorze młodzieży ukraińscy uczestnicy przyjeżdżający z Ukrainy mają już prawo do udziału w programie na dotychczasowych zasadach.
  • Ułatwienie uczestnictwa studentów i kadry z Ukrainy w ramach umów na mobilność z krajami partnerskimi (umowy KA107) poprzez wykorzystanie dostępnych środków budżetowych z funduszy Partnerstwa Wschodniego dla uczestników z Ukrainy (jeżeli Ukraina jest objęta działaniami w projekcie).
 • Europejski Korpus Solidarności:
  • Umożliwienie wolontariuszom z Ukrainy odbywania wolontariatu bez organizacji wysyłającej po stronie ukraińskiej.

Więcej informacji: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/wojna-w-ukrainie-dalsze-wytyczne-narodowej-agencji