25 marca 2022

Dzieci w wirtualnej sieci i Nastolatki w wirtualnym tunelu – materiały edukacyjne

Przekazuje w załączeniu opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej  i Psychoterapii w Poznaniu,
broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” z prośbą o rozpropagowanie ich
w szkołach/placówkach.

Załączniki

broszura-Dzieci w wirtualnej sieci_wydanie III_17.02.2022
Data: 2022-03-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB
broszura-Nastolatki w wirtualnym tunelu-18.02.2022
Data: 2022-03-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB