24 marca 2022

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,

W załączniku znajdującym się poniżej przedstawiamy wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Wyniki opublikowano również na stronie organizatora ogólnopolskiego konkursu www.losyzolnierza.pl. Identyfikacja ucznia jest możliwa po numerze ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Na podstawie § 9 Regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania). Prace będą udostępniane w dni robocze od dnia ogłoszenia wyników do dnia 31 marca 2022 r. u Pani Agnieszki Dychały w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27A, 25-371 Kielce. Proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Dychałą na adres email: a.dychala@sp13.kielce.eu w celu umówienia terminu wglądu do ocenianych prac.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do Pani Agnieszki Dychały na adres szkoły lub w formie pisma w wersji elektronicznej na adres: a.dychala@sp13.kielce.eu do 31 marca 2022 r. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej.

Załączniki