23 marca 2022

Konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” – 7 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Dyrektorem Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Komendy Głównej Policji mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej.

Prelekcje wygłoszone w ramach konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” będą odnosiły się do kwestii dydaktyczno-metodycznych w oparciu o podstawę programową.
Za organizację szkolenia odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Partnerami wydarzenia są Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Adresatami są: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele konsultanci ds. edukacji obywatelskiej, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, kuratoria oświaty, Nauczyciele konsultanci historii, Nauczyciele konsultanci WOS, Doradcy metodyczni historii, Doradcy metodyczni WOS.
Wydarzenie będzie miało miejsce 7 kwietnia 2022 r. w auli Komendy Głównej Policji w Warszawie, przy ul. Orkana 14.

Rejestracja osób chcących wziąć udział w konferencji odbywa się wyłącznie drogą on-line i trwa do 28 marca 2022 roku: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6537

Osoba do kontaktu: Marcin Karkut tel.: +48 22 345 37 56, wew. 502, e-mail: marcin.karkut@ore.edu.pl

Uwaga! W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w rekrutacji, których celem będzie ograniczenie liczby uczestników do akceptowalnej z punktu widzenia aktualnych obostrzeń sanitarnych, jak również do zorganizowania konferencji w trybie online, jeżeli tego będzie wymagało bezpieczeństwo uczestników. O wszystkich decyzjach uczestnicy będą informowani na bieżąco drogą mailową.

Dodatkowe informacje:

  • Szkolenie jest bezpłatne i organizowane w trybie stacjonarnym.
  • Uczestnicy wydarzenia mają możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum Komendy Głównej Policji po zakończeniu konferencji, które znajduje się w miejscu Konferencji.
  • Koszty dojazdu i powrotu na konferencję pokrywa uczestnik szkolenia.
  • Po zakończeniu konferencji możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.