18 marca 2022

Kampania informacyjna dotycząca wścieklizny

Wścieklizna jest groźną, śmiertelną chorobą zakaźną przede wszystkim ssaków mięsożernych (np. psy, koty, lisy), ale i innych zwierząt stałocieplnych (np. sarna, dzik), w tym również człowieka. Dlatego wiedza i świadomość o zagrożeniu tą zoonozą (chorobą odzwierzęcą), już od najmłodszych lat, przyczyni się do lepszego zabezpieczenia ludzi i zwierząt oraz szybszej jej wykrywalności i zwalczenia.

W związku z prowadzoną publiczną akcją informacyjną dotyczącą zagrożenia wścieklizną oraz możliwością jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach publikuje prezentację (w dwóch wariantach kolorystycznych) omawiającą ww. temat.

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie prezentacji w szkołach i placówkach oświatowych w województwie świętokrzyskim w celu przypomnienia i poszerzenia wiedzy na temat tej choroby.

Załączniki