14 marca 2022

Bezpłatny webinar „Jak się odnaleźć w obecnym czasie? Jak radzić dobie z lękiem?”

Webinar dla nauczycieli, dla pracowników NGOsów i instytucji realizujących polityki społeczne, a także dla: wychowawców, trenerów, duszpasterzy i wolontariuszy pracujących z dziećmi.

  • Termin: wtorek 15 marca 19.00 – 21.00

Szczegółowe informacje: http://800121212.pl/