10 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2022 roku”

Szczegółowe informacje: https://kuratorium.kielce.pl/57647/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-zorganizowanie-wypoczynku-letniego-dla-czynnych-i-emerytowanych-pracownikow-oswiaty-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku/