10 marca 2022

Dziewiąta runda międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie i na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego realizowana jest obecnie dziewiąta runda międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children a WHO Collaborative Study), które prowadzone są w Polsce co cztery lata od 1990 r. Obecna runda będzie prowadzona równolegle w 51 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej (www.hbsc.org, www.hbsc-polska.pl). Projekt finansowany jest w Polsce w ramach działalności statutowej Instytutu Matki i Dziecka i Uniwersytetu Warszawskiego.

W obecnej rundzie badań HBSC planowane jest objęcie w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022 anonimowymi badaniami ankietowymi około 6500 uczniów w wieku 11, 13, 15 i 17 lat, w losowo wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich 16 województwach. Szkoły zostały wylosowane z listy szkół dostępnej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (rspo.gov.pl). Lista wylosowanych do badania szkół z województwa świętokrzyskiego w załączeniu. Udział wylosowanych szkół w badaniu HBSC jest podstawą do zachowania reprezentatywności próby, daje możliwość uogólniania uzyskanych wyników na populację dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat, porównania wyników na poziomie międzynarodowym oraz wykorzystania ich do projektowania polityki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych.

Kwestionariusz ankiety obejmuje polskie tłumaczenia pytań zawartych w międzynarodowym protokole, a jego treść i organizacja badań uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej działającej przy Instytucie Matki i Dziecka (opinia nr 51/2021 z dn. 24.06.2021 w załączeniu). Ankieta dotyczy zdrowia i zachowań związanych ze zdrowiem oraz funkcjonowaniem uczniów w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym. Wiodącym motywem tej rundy badań HBSC będzie zdrowie psychiczne młodzieży.

Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane na przełomie lat 2022/23 w formie raportu, który będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka i Uniwersytetu Warszawskiego. W załączeniu publikujemy raport krajowy i międzynarodowy z poprzedniej rundy badań HBSC zrealizowanych w roku szkolnym 2017/18.

Załączniki

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Data: 2022-03-10, typ pliku: XLSX, rozmiar: 22 KB
Komisja bioetyczna HBSC
Data: 2022-03-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 669 KB
Raport międzynarodowy HBSC
Data: 2022-03-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 6 MB
Raport krajowy HBSC
Data: 2022-03-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB
Raport HBSC 17-latki
Data: 2022-03-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB