8 marca 2022

Jak włączyć uczniów uchodźców do społeczności szkolnej?

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach opracowało scenariusze zajęć i materiały dydaktyczne, które pomogą nauczycielom i pedagogom szkolnym zintegrować uczniów uchodźców  ze społecznością szkolną. Prezentowane są tam również materiały wspierające nauczycieli podczas rozmów z uczniami o kryzysie humanitarnym.

Szczegółowe informacje: https://www.scdn.pl/en/8-frontpage/976-jak-wlaczyc-uczniow-uchodzcow-do-spolecznosci-szkolnej-scenariusze-zajec-i-propozycje-cwiczen