8 marca 2022

Sytuacja w Ukrainie: komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności informuje, iż beneficjenci, którzy w ramach dofinansowanych projektów realizują mobilności w Ukrainie lub w Rosji, mogą w możliwie najbardziej elastyczny sposób odwołać, odłożyć w czasie lub zmienić miejsce działań zaplanowanych w obu krajach. Narodowa Agencja w uzasadnianych przypadkach może zastosować klauzulę o sile wyższej (force majeure) w odniesieniu do działań związanych z mobilnością w Ukrainie i w Rosji.

Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, te same zasady można zastosować również do mobilności goszczonych w Polsce.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdą Państwo na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/sytuacja-w-ukrainie-komunikat-narodowej-agencji-programu-erasmus-i-europejskiego-korpusu-solidarno