18 października 2022

Program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 18. lat – narodowości polskiej i ukraińskiej

Dzięki współpracy z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” Fundacja „Twarze Depresji” uruchomiła program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 18. lat – narodowości polskiej i ukraińskiej. Nasi specjaliści konsultują online w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Program kierowany jest do uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z wojną, a także do polskich uczniów, u których nasiliły się trudności w związku z tym, co dzieje się dookoła nas i u naszych ukraińskich sąsiadów.

Program umożliwi nam przeprowadzenie miesięcznie 134. konsultacji psychologicznych i 20 psychiatrycznych. Będziemy go realizować od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Program jest finansowany ze środków programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną.

Szczegółowe informacje: https://twarzedepresji.pl/pajacyk/