3 marca 2022

Materiały poseminaryjne

W dniu 28 lutego 2022 r. na platformie MS Teams odbyło się seminarium doradcze Doradca zawodowy w konstruktywnym dialogu z rodzicami uczniów. Z uwagi na ważność poruszanych problemów stworzono formułę umożliwiającą aktywny udział w wydarzeniu zarówno Koordynatorom Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, doradcom metodycznym z zakresu doradztwa zawodowego jak i nauczycielom: wychowawcom, doradcom zawodowym, pedagogom.

Tematyka seminarium ujmowała zagadnienia:

  1. Doradca zawodowy w konstruktywnym dialogu z rodzicami uczniów – program seminarium

Doradca zawodowy w konstruktywnym dialogu z rodzicami uczniów

2. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wybory kierunku kształcenia dzieci – Renata Jankowska-Nowak nauczyciel konsultant w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju;

Rola rodziców w wyborze ścieżki zawodowej dziecka – Renata Jankowska Nowak

3. Przykłady dobrych rozwiązań pedagogicznych w zakresie konstruktywnej współpracy z rodzicami uczniów:

  • Praktyczne rozwiązania w zakresie efektywnej współpracy doradcy zawodowego z rodzicami – Ewa Czerwińska – Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Busku-Zdroju;

Przykłady dobrych rozwiązań pedagogicznych w zakresie konstruktywnej współpracy z rodzicami uczniów – Ewa Czerwińska

  • Podejmowane inicjatywy na rzecz współpracy z rodzicami  – z doświadczeń praktyka – Beata Buła doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju;

Dobre praktyki – Beata Buła doradca metodyczny PODiDN w Busku-Zdroju

4. Komunikacja interpersonalna płaszczyzną do dialogu doradcy zawodowego z rodzicami uczniów o doradztwie zawodowym – dr Karol Bidziński doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Komunikacja interpersonalna płaszczyzną do dialogu doradcy zawodowego z rodzicami uczniów- Karol Bidziński doradca metodyczny PODiDN w Busku Zdroju

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik w swoim przesłaniu odniósł się do znaczącej roli doradztwa zawodowego jako formy wsparcia kierowanej do uczniów i rodziców w wyborze właściwego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb rynku pracy.

Wyrazem uznania dla podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwijania i pielęgnowania dobrych tradycji w województwie z zakresu doradztwa zawodowego było wystąpienie Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pana Zbigniewa Wojciechowskiego. Wskazał na spójną realizację zadań wynikających ze Świętokrzyskiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego, potwierdzonych sprawozdaniami z realizowanych inicjatyw w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022.