1 marca 2022

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – luty 2022 r.

W lutym 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 6 kontroli planowych.

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w zawodach branży opieki zdrowotnej 2
2. Zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych 4

 

W lutym 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 21 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 2 ·     szkoła ponadpodstawowa –2
2. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 ·     szkoła ponadpodstawowa – 1
3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 18

 

·     przedszkole – 5

·     szkoła podstawowa – 8

·     szkoła ponadpodstawowa – 3

·     placówka oświatowa – 2

4. Inne – 1

 

·     szkoła podstawowa – 1

 

 Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
1
  • innych podmiotów
20