1 marca 2022

Prezentacja z webinarium „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

Prezentacja Archiwum Państwowego w Kielcach pt. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” można przesyłać do 31 marca.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie stworzenie cyfrowego drzewa genealogicznego swojej rodziny.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://kuratorium.kielce.pl/56970/konkursbez-korzeni-nie-zakwitniesz-moja-wielka-i-mala-ojczyzna/

Załączniki

Prezentacja „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”
Data: 2022-03-01, typ pliku: PDF, rozmiar: 8 MB