1 marca 2022

Koordynator do spraw związanych z przyjmowaniem uczniów z Ukrainy do szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego

Koordynatorem do spraw związanych z przyjmowaniem uczniów z Ukrainy do szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego jest:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik