28 lutego 2022

Wymiana młodzieży – zawsze na czasie! Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa powołana przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku. Patronat nad PNWM sprawują prezydenci obu krajów, a najwyższemu gremium PNWM – Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – przewodniczy z polskiej strony Minister Edukacji
i Nauki.

PNWM finansowo oraz merytorycznie wspiera spotkania uczniów, a także projekty organizowane przez
i dla nauczycieli
.

Co oferuje PNWM?

 • dofinansowanie polsko-niemieckich oraz trójstronnych spotkań młodzieży (kosztów podróży, programu oraz tłumaczenia) – organizowanych w dowolnym, dogodnym formacie (stacjonarnie, online, hybrydowo)
 • dofinansowanie indywidualnych oraz grupowych praktyk uczniowskich w Niemczech
 • dofinansowanie hospitacji nauczycieli w niemieckich szkołach i organizacjach młodzieżowych
 • warsztaty, szkolenia i konferencje dla animatorów wymian szkolnych (także online: pnwmonline.org)
 • krótkoterminową, indywidualną wymianę młodzieży dla osób w wieku 15-26 lat
 • pomoc w znalezieniu partnera wymiany (seminaria kontaktowe, internetowa giełda ogłoszeń)
 • doradztwo w zakresie finansowania, przygotowania i realizacji programu wymiany
 • publikacje (w większości bezpłatne) dotyczące metodyki wymiany, animacji językowej, a także historii oraz krajoznawstwa Polski i Niemiec

Dlaczego warto skorzystać z oferty PNWM?

 • swoboda wyboru terminu, miejsca (w Polsce i/lub Niemczech, ewent. kraju trzecim lub online), czasu trwania, tematu oraz metod projektu
 • całoroczny nabór wniosków
 • łatwe do spełnienia kryteria (dofinansowanie uzyskuje 99% wniosków)
 • proste formalności (m.in. krótkie formularze wniosków i sprawozdań)
 • duża elastyczność we wprowadzaniu zmian w projekcie (termin, miejsce, liczba uczestników itp.)
 • brak ograniczeń w liczbie składanych wniosków
 • bieżące wsparcie ze strony PNWM

Międzynarodowa wymiana młodzieży to projekt edukacyjny, który wspiera wszechstronny rozwój uczniów. Spotkania umożliwiają realizację różnych tematów, m.in. z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, a młodzież może rozwijać i doskonalić nie tylko umiejętności językowe, ale wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe.

Projekty mogą być organizowane przez cały rok. Miesiące wiosenno-letnie szczególnie nadają się na spotkania stacjonarne. Okres jesienno-zimowy dobrze z kolei wykorzystać na projekty online, spotkania przygotowawcze i różne formy wymiany indywidualnej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje międzynarodową wymianę szkolną. W załączeniu do komunikatu jest pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Dariusza Piontkowskiego, podkreślające znaczenie edukacyjnych walorów wymian młodzieży .

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już blisko 80 tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 3 miliony młodych ludzi. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia PNWM!

 

 

Szczegółowe informacje: www.pnwm.org

Kontakt: www.pnwm.org/warszawa

Załączniki

Pismo Min. Piontkowskiego
Data: 2022-02-28, typ pliku: PDF, rozmiar: 277 KB