25 lutego 2022

Konkurs Drzewo Franciszka 2022

Fundacja Zakłady Kórnickie, realizująca Program Drzewo Franciszka, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie Drzewo Franciszka 2022.

To piąta edycja konkursu na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) realizowanych w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

  • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
  • ochrona ekosystemów i krajobrazów,
  • przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • problemy terenów zurbanizowanych.

Więcej informacji na stronie: https://drzewofranciszka.pl/konkurs/