24 lutego 2022

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego dla szkół, placówek oświatowych i instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego i małopolskiego nt. realizacji programu Erasmus+ w czasie pandemii – podsumowanie

W dniu 22 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie on-line dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników OHP oraz innych osób zainteresowanych realizacją programów Erasmus+ w województwie świętokrzyskim i małopolskim. Spotkanie zostało zrealizowane we współpracy Regionalnych Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ działających w Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i dotyczyło realizacji programu Erasmus+ w trudnym czasie pandemii. W
wideokonferencji wzięło udział 121 osób. Spotkanie otworzyli Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Pan Mariusz Haba, Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, którzy
nawiązali do wartości edukacyjnej projektów oraz podkreślili jakim wyzwaniem była ich realizacja w czasie pandemii. Następnie, koordynatorzy RPI zapoznali uczestników z bieżącymi terminami wnioskowania.
W kolejnej części spotkania cztery szkoły i placówki przedstawiły swoje doświadczenie z realizacji projektu w czasie pandemii. Z terenu województwa świętokrzyskiego zaprezentowały się Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie oraz Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, które z powodzeniem przeprowadziły mobilności zagraniczne ale też i wiele działań udało się im przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Natomiast
przedstawiciele Wielkopolskiej WK OHP oraz Małopolskiej WK OHP opowiedziały o wyzwaniach z jakimi wiązała się realizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów w czasie pandemii. Na zakończenie spotkania Pani Justyna Krześniak, ekspert Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności odniosła się do problemów natury finansowej podczas realizacji mobilności w czasie pandemii.