22 lutego 2022

Informacja o formach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanych w 2022 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2022 r. rozpoczyna od dnia 21.02.2022 r. nabór wniosków na:

  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia
  • Szkolenia indywidualne
  • Bony szkoleniowe
  • Koszty egzaminów lub licencji
  • Studia podyplomowe

Wnioski na powyższe formy wsparcia będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Aktualne wnioski na poszczególne formy wsparcia są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie https://jedrzejow.praca.gov.pl w Dziale „Urząd/Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu. Wnioski można składać w następujący sposób:

  • w postaci papierowej składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki ustawionej na I piętrze budynku, w którym mieści się Urząd przy ul. Okrzei 49B. Na kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu
  • w postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów